Dit bericht betreft alleen de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe

Op basis van de uitvraag bij de gecontracteerde partners van de afgelopen maanden zijn Deventer en Olst-Wijhe tot een definitief voorstel van reële tarieven gekomen. De tarieven en de uitgangspunten voor de nieuwe inkoop worden de komende weken in beide gemeenten ter vaststelling aan het bestuur aangeboden.

Dit bericht is bestemd voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe

Zoals u weet gaan de gemeente Deventer en Olst-Wijhe de nieuwe taken op de Wmo samen inkopen voor het jaar 2019. Op basis van de concept uitgangspuntennotitie Wmo 2019 hebben wij aan al onze contractpartners een uitvraag gedaan naar de kostprijs van de in te kopen diensten.

Dit bericht betreft alleen de gemeente Deventer

De vakgroep Kennis & Verkenning heeft in opdracht van de gemeente Deventer de aantallen cliënten en de type ondersteuning gemeten op 1 mei  2017 en 1 mei 2018. Om de ontwikkelingen op dit gebied inzichtelijk te maken hebben zij de factsheet Wmo opgesteld.

Subcategorieën

Samenwerking tussen: 

gemeentelogos breed

Samenwerking tussen: 

gemeentelogos smal