Dit bericht is alleen voor de gemeente Apeldoorn

I.v.m. technisch onderhoud en de jaarrekening 2017 vindt er geen betalingsrun plaats op 3 januari 2018 bij gemeente Apeldoorn. De eerst volgende betalingsrun zal op woensdag 10 januari 2018 plaatsvinden.

Dit bericht is bestemd voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe.

Op 15 november 2017 hebben wij u bericht over de uitvraag van de reële kostprijs 2019. In een bijeenkomst op 15 januari 2018 presenteren wij u graag in grote lijnen de geanonimiseerde uitkomsten uit de uitvraag reële kostprijs.

Dit bericht is bestemd voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe

Maandag 6 november jongstleden heeft een plenaire bijeenkomst plaatsgevonden over de nieuwe inkoop WMO 2019.

Subcategorieën

Samenwerking tussen: 

gemeentelogos breed

Samenwerking tussen: 

gemeentelogos smal