Bericht vanuit de gemeente Deventer en Olst-Wijhe

Onder Wmo/Gemeente Deventer en Wmo/Olst-Wijhe vindt u onder Uw factuur aanbieden de nieuwe productcoderingslijst voor de Wmo 2019, inclusief CAK-codes en de nieuwe tarieven.

Dit bericht betreft alleen de gemeente Deventer

De vakgroep Kennis & Verkenning heeft in opdracht van de gemeente Deventer de aantallen cliĆ«nten en de type ondersteuning gemeten op 1 mei  2017 en 1 mei 2018. In de factsheet Wmo zijn de ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt.

Dit bericht heeft betrekking op de gemeente Epe

Met de zorgaanbieders is afgesproken dat inwoners die ondersteuning en zorg ontvangen worden gemeld bij het Centraal Administratiekantoor (CAK). Dit is belangrijk voor het maandelijks betalen van de eigen bijdrage. Uit overzichten blijkt dat melding bij CAK niet altijd juist en tijdig of zelfs helemaal niet gebeurt. Hierover is al in 2015 gecommuniceerd middels een brief en een bericht op zorgaanbiedersinfo.nl.

Subcategorieƫn

Samenwerking tussen: 

gemeentelogos breed

Samenwerking tussen: 

gemeentelogos smal